• فروش ویژه روان کننده نفتالین با غلظت 40% تا آخر اسفند 93
  • این شرکت دراسفند 92درجشنواره ملی مهندسی به عنوان شرکت برگزیده در زمینه خدمات فنی مهندسی انتخاب شد.
  • ضمناشرکت پایدار ساخت به مدیریت مهندس کیهان صدیقی موفق به اخذ تندیس و تقدیرنامه از جشنواره مهندسی گردید.
  • شرکت پایدارساخت درسطوح درون وبرون مرزی درزمینه آب بندی وصادرات متریال مربوطه موفقیتهای چشمگیری داشته است.

  • هم اکنون مفتخریم جدید ترین محصول پوششی خود به نام براش کالر را بدون مشابه خارجی ارائه نماییم .

1

1